Příklad popisu modelu:

foto modelu 22041

popis modelu

foto 22041 ke stažení Šauer epocha maketa ceník foto předloha

Horní obrázek představuje model a v některých případech se po jeho poklepání objeví další obrázky modelu - např. jeho druhé strany, je-li rozdílná od zobrazené.
Dolní obrázek představuje lištu s piktogramy, které informují o vlastnostech modelu nebo upřesňují jeho provedení. Pokud piktogramy odkazují k dalším informacím, slouží zároveň jako aktivní tlačítka a po poklepnutí spustí příslušný odkaz.

 

Vyobrazení používaných piktogramů s vysvětlením jejich významu:

prázdná lišta
 červená Červená lišta označuje model v měřítku 1:120 (velikost TT)
prázdná lišta
 modrá Modrá lišta označuje model v měřítku 1:87 (velikost H0)
prázdná lišta
 šedá Šedá (stříbrná) lišta označuje exkluzivní model v kterémkoliv měřítku. Jeho měřítko lze dovodit ze souvislostí nebo z katalogového čísla modelu
katalogové číslo
 modelu Katalogové číslo modelu: první číslice udává druh výrobku; druhá číslice udává měřítko modelu; třetí zpravidla výrobní řadu modelu; čtvrtá a pátá číslice udává pořadové číslo provedení modelu - varianty základního modelu řady
zcela nový model Označení zcela nového modelu (konstrukčně zcela nový nebo závažné konstrukční změny dosavadního modelu)
nový model Označení nového modelu (např. nová barevná verze, bez významných konstrukčních změn modelu)
majitel Označení majitele nebo provozovatele předlohy modelu
epocha Označení modelové epochy dle normy NEM 800
dvojkolí Označení standardního dvojkolí a proudové soustavy, kterou je model napájen, dle normy NEM 310
spřažení nakrátko Označení šachty výměnného spřáhla na kinematickém držáku pro možnost spřažení modelu nakrátko s dalším, stejně vybaveným modelem, dle normy NEM 352
standardní spřáhlo Označení modelu, který je vybaven standardním spřáhlem dle normy NEM 360
jiné spřáhlo Označení modelu, který je vybaven jiným spřáhlem než udává norma NEM 360
digitální rozhraní Označení modelu, který je vybaven rozhraním dle NEM 651 pro připojení dekoderu pro digitální ovládání provozních funkcí modelu
přepínání světel Označení modelu, který je vybaven automatickým přepínáním předních bílých světel a zadních červených světel vždy správně ve směru jízdy modelu
maketa Označení modelu hnacího vozidla, které není vybaveno vlastním pohonem (motorem) tzv. maketa (je funkční pouze jako hnané vozidlo, např. připřažená lokomotiva)
jiné měřítko délky Označení, které značí, že délka modelu je v jiném měřítku než samotný model (tento piktogram informuje o délce v měřítku 1:100)
limitovaný počet Označení modelu vyrobeného v omezeném počtu kusů (tento piktogram informuje o počtu 300 vyrobených kusů)
doprodávaný model Označení doprodávaného modelu, který je ještě skladem u výrobce, ale jeho výroba již byla ukončena
sběratelský model Označení modelu zvláště pozoruhodného svým provedením nebo výjimečností předlohy (tzv. sběratelský model)
model na objednávku Označení modelu, který je nutno předem objednat (obvykle do určeného termínu, zpravidla po jeho uplynutí bude model v požadovaném množství vyráběn)
označení státu Mezinárodní označení používané zejména u automobilů, které vyjadřuje státní příslušnost
výstavní obal Označení modelu umístěného ve zvláštní schránce, která umožňuje exkluzivní prezentaci modelu
ceník direct Označení odkazu na ceník "DIRECT" - prodejní cenu daného modelu
foto předlohy Označení odkazu na fotografie vážící se k modelu (tento piktogram informuje o fotografii předlohy = měřítko 1:1)
info page Odkaz, který po poklepání zobrazí tuto informační stránku
home page Odkaz, který po poklepání zobrazí úvodní stránku
next page Odkaz, který po poklepání zobrazí následující stránku
previous page Odkaz, který po poklepání zobrazí předchozí stránku
top page Odkaz, který po poklepání zobrazí začátek dané stránky
down page Odkaz, který po poklepání zobrazí konec dané stránky