previous
 page down page info
 page home
 page  

 

 

Polostavebnice elektrické lokomotivy řady 263

 

ilustrační foto
 sestaveného modelu

popis modelu

ceník foto předloha

 

  schema sestavení modelu zobrazení některých dílů potřebných k sestavení modelu seznam dílů polostavebnice modelu  

Výše zobrazené schema sestavení modelu lokomotivy řady 263 najdete ke stažení ve formátu.pdf, pokud máte zájem o článek se stručnou historií výroby předlohy modelu řady 263 i ostatních unifikovaných lokomotiv je k dispozici ve formátu.doc, obdobně jako stručná historie vzniku modelu těchto lokomotiv též ve formátu.doc.

 

Pomocné informace pro zájemce o stavbu modelu lokomotivy řady 263

Pro zprovoznění modelu doporučujeme využití kompletního pojezdu některého z níže uvedených modelů:
Výrobce VEB PIKO SONNEBERG, katalogové číslo modelu 5/6220 (nebo odvozené varianty vyráběné přibližně v období let 1978 až 1991). Pojezd nutno přizpůsobit karosériizejména v následujících částech: snížit přepážku nesoucí žárovku čelního osvětlení, upravit závaží odstraněním níže (zeleně) zobrazených částí. Z kompletního modelu lze použít i polopantografy včetně podložních plechů, čímž je možno zachovat obě možnosti odběru proudu pro model - z kolejí nebo z troleje.
Výrobce PIKO Spielwaren GmbH (www.piko.de), katalogové číslo modelu 51020 (nebo odvozené varianty vyráběné přibližně v období let 1994 až 1999). Karosérii je nutno přizpůsobit pojezdu zejména v následujících částech: do vnitřní části bočnic karosérie vlepit vymezovací pásky (nejlépe z PS desky), které vymezí vůli mezi šířkou závaží pojezdu a karosérií, dále je nutné odstranit výstupky na vnitřní straně skříně odporníků, upravit světlovody a prosklení oken skříně karosérie.
Polopantografy lze použít z výše uvedených modelů, nebo jiné vhodné získat poptáním u Vašeho odborného prodejce: v nabídce bývají polopantografy různých výrobců např. Sommerfeldt (www.sommerfeldt.de), DK-model (www.sweb.cz/dk-model) a jiní. Upozornění: Všechny na této stránce uvedené odkazy na třetí osoby jsou námi ověřené ke dni 30.1.2004 a za jejich obsah, funkčnost a platnost k nim vážících se informací nepřebíráme žádnou odpovědnost.

  schema úpravy závaží  

Výše zobrazená úprava závaží modelu PIKO katalogového čísla 5/6220 je ke stažení ve formátu.pdf. Pro Vaši lepší orientaci ve schematu sestavení modelu níže uvádíme náhled střechy lokomotivy pod polopantografem u každého ze stanovišť. Vzhledem k předčasnému ukončení výroby (blíže viz historie vzniku modelu - odkaz výše) nebyl model řady 263 zcela realizován a ve stavebnici předkládané provedení neodpovídá předloze provedením části střechy. Model využívá provedení střechy z modelu řady 363, jejíž náhled je na obrázku dole vlevo. Je zde dobře patrno provedení propojení jednotlivých elektrických prvků umístěných v zobrazených částech střechy. Pro věrné zobrazení střešní partie modelu řady 263 je potřeba změnit provedení části střechy (zejména za stanovištěm číslo 1), jak je též v návodu ke stavebnici (viz odkaz výše) uvedeno. Pro lepší názornost opět níže uvádíme náhled střechy lokomotivy pod polopantografem u každého ze stanovišť - obrázek dole vpravo. Modeláři ale nejvíc ocení zcela dole umístěné detailní fotografie střechy skutečné lokomotivy řady 263.

  propojení elektrických prvků 363 na střeše propojení elektrických prvků 263 na střeše  

 

střecha ke stanovišti 1 střední část střechy střecha ke stanovišti 2 detail střechy ke stanovišti 2 detail střechy ke stanovišti 2

 

  previous
 page top page info
 page home
 page